People's Gardens köp- och leveransvillkor

Tillämpningsområde

Dessa köp- och leveransvillkor, nedan kallade Villkoren, tillämpas på samtliga beställningar gjorda av konsumenter (privatpersoner) på People's Gardens hemsida, www.peoplesgarden.se, nedan kallad Hemsidan, då leverans sker till en adress belägen i en medlemsstat i EU. 

Villkoren gäller endast för dig som är konsument (privatperson) och som genomför din beställning och därmed köper en vara av oss via Hemsidan. Du som handlar som privatperson behöver vara över 16 år och inte stå under förmyndarskap. Om du är under 16 år krävs dina målsmäns samtycke för att få beställa hos oss.

Vi kan när som helst ändra dessa Villkor, men de ändringar som du godkände vid tiden för ditt köp gäller alltid det köpet. Alla ändringar kommer att framgå av senast publicerad version av Villkoren på Hemsidan. Ändringar träder ikraft från det att du har accepterat Villkoren, det vill säga i samband med att du genomför ett nytt köp.

Skulle annat lands lag än Sveriges vara tillämpliga gäller Villkoren i de delar de inte avviker från tillämplig tvingande konsumentlagstiftning. People’s Garden följer självklart tillämplig tvingande konsumenträttslig lagstiftning.

Behandling av personuppgifter

För att kunna fullgöra avtalet är vi tvungna att samla in och behandla personuppgifter. De uppgifter som lämnas vid registreringen, det vill säga namn, adress, telefonnummer och e-postadress, registreras och används för att hantera och skicka din order av People’s Garden och den av oss anlitade transportfirman. Vi använder endast uppgifterna för att fullgöra avtalet. Uppgifterna sparas så länge som bokföringslagen kräver det.

Så länge dina uppgifter finns sparade hos oss kan du välja att begära ett utdrag på uppgifterna, alternativt få dem ändrade eller raderade. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen om du har åsikter om hur uppgifterna sparas. Dina personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part, föras över till land utanför EU eller behandlas för några andra ändamål än vad som anges ovan. Om du önskar kontakta People’s Garden med anledning av hanteringen av dina personuppgifter är du varmt välkommen att göra det. På Hemsidan under Kundtjänst finns våra kontaktuppgifter och ett formulär för att skicka meddelanden. Se även vår Personuppgiftspolicy.

Beställning

Avtal och beställning

Beställning ska göras via Hemsidan. När du klickar på ”slutför köp”-knappen så har du visat din avsikt att ingå ett avtal med People’s Garden. Omgående efter att du gjort din beställning sänds en orderbekräftelse till din e-postadress. Avtal om köp ingås när People’s Garden skriftligen har bekräftat beställningen och du har fått orderbekräftelsen per e-post. 

Det är viktigt att du kontrollerar att orderbekräftelsen är riktig. Om du inte får någon orderbekräftelse, om den på något sätt är felaktig eller om du önskar ändra din order ber vi att du kontaktar oss omgående. Ha din orderbekräftelse tillgänglig när du kontaktar oss.

Vi förbehåller oss rätten att neka en beställning, exempelvis om du har angivit felaktiga uppgifter eller beställningen inte går att uppfylla på grund av slutförsäljning.

Observera att vi aldrig restnoterar produkter som tillfälligt är slut. Sådana produkter måste beställas om på nytt vid ett annat tillfälle.

Produktinformation med mera

Bilder på Webbplatsen som visar produkter, i annonser och annat marknadsföringsmaterial ska uteslutande ses som illustrationer och inte någon specifikation över produktens egenskaper, funktioner, ursprung eller någon garanti. Bolaget ansvarar inte för information på Hemsidan som kommer från en tredje part.

Innehållet på Hemsidan är skyddat av upphovsrätt. Produktnamn och logotyper kan även vara skyddade av varumärkesrätt eller enligt marknadsrättslig lagstiftning. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan föregående skriftligt medgivande från People’s Garden.

Pris

Mervärdesskatt

Priserna är angivna inklusive moms om 25% och ingår i samtliga beställningar där kunden är konsument och bosatt i en medlemsstat i EU. 

De priser gäller som vid tidpunkten för beställningen anges på Hemsidan, om annat inte uttryckligen har avtalats eller om omständigheterna inte uppenbarligen föranleder annat. Samtliga priser är angivna i svenska kronor (SEK) och inkluderar gällande moms. Moms ingår vid samtliga beställningar där kunden är konsument och bosatt i en medlemsstat i EU. 

Priserna inkluderar däremot inte eventuella betalnings- och fraktavgifter, som anges separat. Totalpris för beställningen visas innan du slutför beställningen och i orderbekräftelsen.

Frakt

Priserna är angivna exklusive frakt. Kostnad för frakt tillkommer och betalas av dig. Fraktkostnaden framgår i Kassan. Ju tyngre beställning, desto högre fraktpris.

För närvarande är frakten 75 kr för beställningar som väger 0-1,99 kg, 95 kr för beställningar som väger 2-2,99 kg och 125 kr för beställningar som väger 3-4,99 kg. 

Om du beställer för mer än 899 kr bjuder vi på frakten.

Betalning

Du kan betala för ditt köp genom de betalningsalternativ och enligt de separata betalningsvillkor som anges på Hemsidan i Kassan. Vi förbehåller oss rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt alternativt ändra betalsätt om det som du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet.

Vid beställning genom Hemsidan accepterar vi betalning med betal- och kreditkorten VISA och Mastercard, direktbetalning via Handelsbanken, SEB, Swedbank och Nordea samt mot Faktura. De exakta betalningsalternativen framgår på Hemsidan i Kassan. (Om du har frågor om din faktura ska du alltid vända dig till Svea Ekonomi på telefon 08 – 514 931 13 eller swp@svea.com.)

Säkerhet

Vi erbjuder dig alltid ett säkert betalningssätt. Vi samarbetar med Svea Ekonomi som uppfyller kraven på PC DSS. Alla kortuppgifter och dina personuppgifter är krypterade vilket innebär att endast behöriga personer kan ta del av informationen.

Reservation

Vi förbehåller oss rätten att annullera beställningar där varan är uppenbart felaktigt prissatt.

Kampanjer, rabattkoder och andra erbjudanden

People’s Garden kan från tid till annan genomföra kampanjer, rabattkoder och andra erbjudanden för olika produkter, nedan kallade Erbjudanden.

För produkter som omfattas av sådana Erbjudanden gäller det förmånliga priset eller de förmånliga villkoren under den begränsade period som finns angiven i samband med det aktuella Erbjudandet eller så långt lagret räcker. I övrigt gäller dessa Villkor. 

Erbjudanden kan inte kombineras med andra rabatter om det inte uttryckligen anges annat. Vid avslutande eller återkallande av Erbjudandet, ska dessa Villkor gälla i dess helhet för de produkter som tidigare omfattades av Erbjudandet.

Övergiven kundvagn

Om du har lagt varor i kundvagnen utan att genomföra en beställning, kommer vi att skicka dig en kom-ihåg-lista per e-post över de produkter du har lagt i kundvagnen under förutsättning att du är kund och inte motsatt dig marknadsföring från oss, eller du i annat fall har samtyckt till att motta marknadsföring från oss. 

Du kan när som helst tacka nej till marknadsföring genom att klicka unsubscribe i mejlet du får. 

Du kan när som helst återskapa kundvagnen med alla produkter som du har lagt i kundvagnen. Om du inte vill återskapa kundvagnen behöver du inte vidta några åtgärder. 

Pris och tillgänglighet för produkterna är baserade på de priser och den tillgänglighet som gällde när du placerade produkterna i kundvagnen. Vi förbehåller oss därför rätten att ändra priserna i samband med olika Erbjudanden och för slutförsäljning.

Leverans

Leveranssätt, villkor, leveranstid och kostnader varierar beroende på land och typ av varor. Leverans av produkter köpta via People’s Gardens hemsida sker endast till Sverige och övriga EU. 

Leveranstid inom Sverige

För lagerförda, mindre varor, som kan skickas med postpaket är normal leveranstid två till fem arbetsdagar om varan ska skickas inom Sverige och du har angivit ditt telefonnummer. Har du inte angivit ditt mobiltelefonnummer kan leveransen ta upp till två arbetsdagar extra. Till postnummer områden med lantbrevbärare (oftast postnummer där tredje siffran är en femma, XX5 XX) kan leverans ta en till tre dagar längre än normal leveranstid.

Paketet ligger kvar hos utlämningsstället under 14 dagar från ankomstdatum och under den tiden måste du hämta ut paketet om det inte ska skickas tillbaka till oss. Vi debiterar en avgift för ej uthämtade paket, se Returvillkor. Vi ber dig observera att det inte betraktas som ett utnyttjande av ångerrätten genom att låta bli att hämta ut ett paket eller ta emot en leverans. För utnyttjande av ångerrätten, se Ångerrätt.

Leveransbesked

I vissa fall kan leveransbesked erhållas från transportören om du vid beställningen har uppgivit mobiltelefonnummer och e-postadress.

Dröjsmål i leverans

Vi gör vårt yttersta för att leverera i tid det som har blivit beställt men ibland kan det bli fel. Om leveransen dröjer från vad som har utlovats ber vi dig kontakta oss omgående så vi kan undersöka varför leveransen dröjer. Om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig kan du ha rätt att häva köpet. Kontakta oss omgående om leveransen är försenad och det är viktigt att du erhåller varan inom en viss tid.

Transportskador

Vi har valt leverantörer som strävar till god kvalitet i sina leveranser. Trots detta kan transportskador uppstå. Vi ber dig därför att vid mottagandet undersöka om varan eller förpackningen har några skador. Om varan eller förpackningen har synliga skador bör du anmäla dem direkt till transportören eller, om du upptäcker dem efter leveransen, så snart som möjligt till oss. Våra kontaktuppgifter hittar du på Hemsidan under Kundtjänst.

Ångerrätt

Ångerfrist och meddelande

Vår målsättning är att du ska bli helt nöjd med den vara eller de varor du köper hos oss. När du handlar genom Hemsidan har du därför enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler rätt att ångra ditt köp, utan att ange något skäl, inom 14 dagar från att du har tagit emot leveransen. Vid delleveranser börjar ångerfristen om 14 dagar att räknas få det att du tagit emot den sista leveransen.

Vill du ångra ditt köp måste du meddela oss detta. För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du skickar ditt meddelande om att du önskar utnyttja ångerrätten inan ångerfristen gått ut. 

Meddelandet måste klart och tydligt ange ditt beslut att frånträda avtalet, alltså ångra köpet. Använd formuläret på Hemsidan under Reklamation och Retur. I fältet Felbeskrivning skriver du att du ångrat ditt köp och vill frånträda avtalet. Vi kommer att kontakta dig per e-post så fort din begäran har mottagits och kontrollerats.

 Vi ber dig observera att det inte betraktas som ett utnyttjande av ångerrätten genom att låta bli att hämta ut ett paket eller ta emot en leverans. 

Undantag

Ångerrätten gäller inte för varor som är tillverkade efter dina särskilda önskemål eller varor som på annat sätt på grund av din beställning fått en tydlig personlig prägel. 

Returvillkor vid utnyttjande av ångerrätten

Om du ångrar ditt köp måste du sända tillbaka varan till oss utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss ditt beslut att du vill frånträda avtalet. Ett returnummer ska alltid bifogas. Returer utan godkänt returnummer accepteras ej. Vänta därför med att skicka varorna tills du fått ett e-postmeddelande från oss med ett returnummer (returbekräftelsen).

Du får självklart titta på och undersöka varan. Tänk då på att hantera varan varsamt och endast i den utsträckning som är nödvändigt för att fastställa varans art, egenskaper och funktion En vägledning är att du får hantera varan som du skulle få ha gjort i butik. Om du hanterat varan utöver vad som är tillåtet är du ansvarig för varans minskade värde och vi har rätt att vid återbetalningen göra avdrag för värdeminskningen. 

Du får själv stå för kostnaden för returfrakten. Vänligen återsänd varan till adressen som står på Hemsidan under Kundtjänst.

Vänligen notera att du ansvarar för att varan inte skadas eller försvinner under returfrakten. Vi ber dig därför säkerställa att varan är väl emballerad och spårbar samt, om nödvändigt, försäkrad. Spara alltid orderbekräftelsen, returbekräftelsen och andra e-postmeddelanden du fått av oss tills returen är avklarad.

Återbetalning

Om du ångrar ditt köp kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått av dig, bland dem leveranskostnad. Vi har dock rätt att göra avdrag för eventuell värdeminskning samt eventuella extra avgifter för expressfrakt vid leverans.

Om du ångrar köp av en del av de varor som du beställt kommer vi att betala tillbaka värdet av varan och eventuella kostnader som uppkommit till följd av köpet av den/de specifika varorna som ångras. Vi kommer dock inte att återbetala sådana kostnader som du hade haft även om den/de specifika varorna som är föremål för ånger inte hade köpts, t ex frakt- och fakturakostnad.

Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi fick meddelande om att du ångrat köpet. Vi kan dock vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig.

Vi kommer att använda samma betalningssätt för återbetalningen som du själv har använt. Återbetalningen kommer inte att kosta dig något. 

Fel på vara - reklamation

People´s Garden har höga kvalitetskrav men ibland kan enstaka varor vara behäftade med fel. Den kan till exempel vara trasig när du öppnar paketet.

Om en vara är felaktig och du reklamerat den i rätt tid ser vi självklart till att varan lagas eller byts ut kostnadsfritt för dig. I vissa fall kan du ha rätt att göra även andra påföljder gällande. 

För att du ska ha rätt att häva köpet krävs att felet är väsentligt och att vi inte har möjlighet att i skälig tid laga eller byta ut varan. För att kunna bevisa att du har köpt varan på hos People’s Garden underlättar det om du har kvar din orderbekräftelse. Se därför till att alltid spara orderbekräftelsen.

Reklamation av fel i vara samt fel eller dröjsmål i leverans ska meddelas till People’s Garden inom skälig tid från det att du upptäckt eller borde ha upptäkt felet. Två månader anses alltid vara inom skälig tid. 

Använd formuläretpå Hemsidan under Reklamation och Returnär du gör en reklamation.  Ange vad som är fel på varan och varför du vill reklamera den. Ange också dina kontaktuppgifter så vi kan nå dig. Vi kommer att kontakta dig per e-post så fort din begäran har mottagits och kontrollerats.

Sker inte reklamation inom skälig tid från det att felet upptäckts, eller borde ha upptäckts, samt inom tre år från det att du tog emot varan, förlorar du rätten att göra eventuella påföljder enligt konsumentköplagen gällande mot People’s Garden. 

Vid godkänd reklamation kommer vi att ersätta dig enligt gällande lag. Det innebär att felet kommer att avhjälpas eller att vi kommer att byta ut den felaktiga produkten mot en ny. Om det inte är möjligt eller om vi annars bedömer det som mer kostnadseffektivt, kan vi istället göra en återbetalning av det belopp du betalat för din beställning inklusive returkostnaden. 

Observera att vi har rätt att neka en reklamation om det visar sig att produkten inte är felaktig enligt gällande lag och att vi i sådant fall inte betalar tillbaka eventuella utlägg för returfrakt. Ett returnummer ska alltid bifogas. Returer och reklamationer utan godkänt returnummer accepteras ej. Vänta därför med att skicka varorna tills du fått ett e-postmeddelande från oss med ett returnummer (returbekräftelsen).

Instruktioner för retur vid ångerrätt eller reklamation:

  1. Om du ångrat ditt köp eller vill reklamera en vara, använd formuläret på Hemsidan under Reklamation och Retur (returblanketten). Det är viktigt att du fyller i samtliga fält i returblanketten. 
  2. Om du ångrar dig, skriv det i fältet Felbeskrivning. Om du vill reklamera, skriv vilket fel det är på varan/varorna i fältet Felbeskrivning. När du skickat in returblanketten får du en första automatisk bekräftelse på att vi tagit emot din begäran.
  3. När vi läst och tagit ställning till ditt inskickade returmeddelande kommer vi att kontakta dig via e-post igen.
  4. Vänta med att skicka varan/varorna tills du fått ett e-postmeddelande från oss med ett returnummer (returbekräftelsen). Det sker när vi hunnit läsa och ta ställning till ditt inskickade returmeddelande (gäller både vid ångerrätt och vid reklamationsärenden).
  5. Packa varan/varorna som du vill returnera, med alla tillbehör, och i originalemballaget. Du kan behöva lägga ett nytt ytteremballage utanpå om originalemballaget är skadat eller i dåligt skick. Förpacka varan/varorna väl så de inte skadas.
  6. Bifoga en kopia av returbekräftelsen i returen och skicka med den till oss. Det gäller både vid ångerrätt och reklamation. I returbekräftelsen står returnumret och att vi har behandlat din begäran.
  7. Vänligen notera att du ansvarar för att varan inte skadas eller försvinner under returfrakten. Vi ber dig därför säkerställa att varan är väl emballerad och spårbar samt, om nödvändigt, försäkrad. 
  8. Spara alltid orderbekräftelsen, returbekräftelsen och andra e-postmeddelanden du fått av oss tills returen är avklarad.
  9. Returnumret är giltigt i 14 dagar och returen måste vara oss tillhanda inom dessa dagar.

OBS! Returer som skickas in utan godkänt returnummer accepteras ej. Vänta därför med att skicka varorna tills du fått ett e-postmeddelande från oss med ett returnummer (returbekräftelsen).

Reservation

People’s Garden reserverar sig för eventuella uppenbara skriv- eller tryckfel och kan inte hållas ansvarigt för skada som en följd av sådan felaktighet.

Vi reserverar oss för slutförsäljning av produkter samt eventuella bild- eller skrivfel på Hemsidan, i annonser eller annat marknadsföringsmaterial samt produktbeskrivningar. Vi har rätt att korrigera sådana eventuella fel, ändra eller uppdatera informationen på Hemsidan och att löpande genomföra produktändringar och förbättringar på Hemsidan.

Vi strävar efter att Hemsidan i största möjliga mån ska innehålla korrekt information. Vi reserverar oss dock för att Hemsidan kan innehålla skrivfel och felaktiga priser och vi är inte bundna av priser som du insåg eller borde ha insett var felaktiga. Om ett felaktigt pris har angetts för en beställd produkt, kommer vi att meddela dig och invänta eventuellt godkännande av det korrigerade priset innan beställningen anses godkänd.

Outhämtade paket

Levererade paket ligger kvar hos utlämningsstället under 14 dagar från ankomstdatum och inom den tiden måste du hämta ut paketet om det inte ska skickas tillbaka till oss. 

Vid outhämtade paket debiterar vi en avgift om 150 kr utöver kostnaderna för frakt och retur samt eventuell fakturaavgift.

Om du inte har möjlighet att ta emot en leverans eller avhämta din vara ber vi dig att kontakta oss för en diskussion om leverans eller avhämtning.

Om leverans eller avhämtning försenas genom att du underlåter att ta emot varan efter avisering har vi rätt att ta ut en avgift för rimliga lagerkostnader och andra kostnader som kan uppstå för oss.

Om leverans eller avhämtning uteblir genom att du underlåter att ta emot varan efter avisering har vi rätt att se din underlåtelse som en avbeställning av varan. Vi kommer då återbetala köpesumman med avdrag för ovannämnda avgift om 150 kr utöver kostnaderna för frakt och retur samt eventuell fakturaavgift.

Kundservice

Om du har frågor rörande reklamationer, din ångerrätt eller andra frågor som rör din beställning är du välkommen att kontakta vår Kundtjänst. På Hemsidan under Kundtjänstfinns våra kontaktuppgifter. Välkommen att ta kontakt om du har ett ärende du vill diskutera. Vi besvarar e-post på vardagar inom 24 timmar. Du kan även nå oss på telefon på vardagar till klockan 20:00, söndag stängt.

Force Majeure

People’s Garden befrias från att fullgöra leverans om det rätta fullgörandet därav förhindras på grund av omständigheter utanför vår kontroll och som vi skäligen inte kunde ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder vi skäligen inte kunnat undvika eller övervinna såsom arbetskonflikt, eldsvåda, olycksfall, krig, naturkatastrof, myndighets beslut eller annat förhållande som har legat utanför vår kontroll och som väsentligen inverkar på vårt rätta fullgörande av avtalet.

Tvist

People’s Garden strävar efter att samtliga kunder ska vara nöjda. Vi försöker alltid att i första hand komma överens med dig om någonting har blivit fel. 

Om vi trots våra ansträngningar inte kan komma överens rekommenderar vi dig att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, ARN, för en oberoende prövning. För kontaktuppgifter till ARN, se deras hemsida www.arn.se. Deras postadress är: Allmänna Reklamationsnämnden, box 174, 101 23 Stockholm, Sverige. Vi medverkar i tvistlösningsförfarandet och följer ARN:s rekommendationer. 

För invändningar mot hur dina personuppgifter hanteras av oss hänvisar vi till Datainspektionen, www.datainspektionen.se.

EU-kommissionen tillhandahåller en onlineplattform för tvistelösning och information. Avsikten med reglerna är att säkerställa att konsumenter kan få en konsumenträttslig tvist prövad genom alternativ lösning, d v s utanför allmän domstol. I stället kan tvisten prövas av en nämnd. Som konsument kan du vända dig till EU-kommissionens onlineplattform för alternativ tvistlösning: European Commission Online Dispute Resolution (EUODR), https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Företagsinformation

People's Garden 

c/o Corinne Uppman Helminen

Sandbäcksvägen 106

144 63 Rönninge

E-post corinne@peoplesgarden.se

Organisationsnummer 710703-1200 

Registreringsnummer för moms SE710703120001

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.