Reklamation och retur

Om du ångrar ditt köp

Vår målsättning är att du ska bli helt nöjd med den vara eller de varor du köper hos oss. Du som är privatperson och handlar genom People's Gardens hemsida/webbutik har laglig rätt att ångra ditt köp. Ångerfristen, det vill säga tiden du har på dig att ångra dig, är inom 14 dagar från att du har tagit emot leveransen från oss. Vid delleveranser börjar ångerfristen om 14 dagar att räknas från det att du tagit emot den sista leveransen. Du behöver inte ange något skäl annat än att du ångrat dig. Ångerrätten gäller däremot inte för varor som är tillverkade efter dina särskilda önskemål eller varor som på annat sätt på grund av din beställning fått en tydlig personlig prägel. 

Vill du ångra ditt köp måste du meddela oss detta innan ångerfristen gått ut. Meddelandet måste klart och tydligt ange ditt beslut att frånträda avtalet, alltså ångra köpet. Använd formuläret nedan. I fältet Felbeskrivning skriver du att du ångrat ditt köp och vill frånträda avtalet. Vi kommer att kontakta dig per e-post så fort din begäran har mottagits och kontrollerats. 

Vi ber dig observera att det inte betraktas som ett utnyttjande av ångerrätten genom att låta bli att hämta ut ett paket eller ta emot en leverans. 

Om du ångrar ditt köp måste du sända tillbaka varan till oss utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss ditt beslut att du vill frånträda avtalet. Ett returnummer ska alltid bifogas. Returer utan godkänt returnummer accepteras ej. Vänta därför med att skicka varorna tills du fått ett e-postmeddelande från oss med ett returnummer (returbekräftelsen).

Du får självklart titta på och undersöka varan. Tänk då på att hantera varan varsamt och endast i den utsträckning som är nödvändigt för att fastställa varans art, egenskaper och funktion. En vägledning är att du får hantera varan som du skulle få ha gjort i butik. Om du hanterat varan utöver vad som är tillåtet är du ansvarig för varans minskade värde och vi har rätt att vid återbetalningen göra avdrag för värdeminskningen. 

Du får själv stå för kostnaden för returfrakten. Vänligen återsänd varan till adressen som står längst ner på denna sida samt under Kundtjänst.

Vänligen notera att du ansvarar för att varan inte skadas eller försvinner under returfrakten. Vi ber dig därför säkerställa att varan är väl emballerad och spårbar samt, om nödvändigt, försäkrad. Spara alltid orderbekräftelsen, returbekräftelsen och andra e-postmeddelanden du fått av oss tills returen är avklarad

Om du ångrar ditt köp kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått av dig, bland dem leveranskostnad. Vi har dock rätt att göra avdrag för eventuell värdeminskning samt eventuella extra avgifter vid leverans.

Om du ångrar köp av en del av de varor som du beställt kommer vi att betala tillbaka värdet av varan och eventuella kostnader som uppkommit till följd av köpet av den/de specifika varorna som ångras. Vi kommer dock inte att återbetala sådana kostnader som du hade haft även om den/de specifika varorna som är föremål för ånger inte hade köpts, t ex frakt- och fakturakostnad.

Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi fick meddelande om att du ångrat köpet. Vi kan dock vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig.

Vi kommer att använda samma betalningssätt för återbetalningen som du själv har använt. Återbetalningen kommer inte att kosta dig något. 

Fel på vara - reklamation

People´s Garden har höga kvalitetskrav men ibland kan enstaka varor vara behäftade med fel. Den kan till exempel vara trasig när du öppnar paketet. Om en vara är felaktig och du reklamerat den i rätt tid ser vi självklart till att varan lagas eller byts ut kostnadsfritt för dig. För att du ska ha rätt att häva köpet krävs att felet är väsentligt och att vi inte har möjlighet att i skälig tid laga eller byta ut varan. 

För att kunna bevisa att du har köpt varan på hos People’s Garden underlättar det om du har kvar din orderbekräftelse. Se därför till att alltid spara orderbekräftelsen.

Reklamation av fel i vara samt fel eller dröjsmål i leverans ska meddelas till People’s Garden inom skälig tid från det att du upptäckt eller borde ha upptäkt felet. Två månader anses alltid vara inom skälig tid. 

Använd formuläret nedan när du gör en reklamation.  Ange vad som är fel på varan och varför du vill reklamera den. Ange också dina kontaktuppgifter så vi kan nå dig. Vi kommer att kontakta dig per e-post så fort din begäran har mottagits och kontrollerats.

Sker inte reklamation inom skälig tid från det att felet upptäckts, eller borde ha upptäckts, samt inom tre år från det att du tog emot varan, förlorar du rätten att göra eventuella påföljder enligt konsumentköplagen gällande mot People’s Garden. 

Vid godkänd reklamation kommer vi att ersätta dig enligt gällande lag. Det innebär att felet kommer att avhjälpas eller att vi kommer att byta ut den felaktiga produkten mot en ny. Om det inte är möjligt eller om vi annars bedömer det som mer kostnadseffektivt, kan vi istället göra en återbetalning av det belopp du betalat för din beställning inklusive returkostnaden. 

Observera att vi har rätt att neka en reklamation om det visar sig att produkten inte är felaktig enligt gällande lag och att vi i sådant fall inte betalar tillbaka eventuella utlägg för returfrakt.

Ett returnummer ska alltid bifogas. Returer och reklamationer utan godkänt returnummer accepteras ej. Vänta därför med att skicka varorna tills du fått ett e-postmeddelande från oss med ett returnummer (returbekräftelsen).

Instruktioner för retur vid ångerrätt eller reklamation:

  1. Om du ångrat ditt köp eller vill reklamera en vara, använd formuläret nedan (returblanketten). Det är viktigt att du fyller i samtliga fält i returblanketten. 
  2. Om du ångrar dig, skriv det i fältet Felbeskrivning. Om du vill reklamera, skriv vilket fel det är på varan/varorna i fältet Felbeskrivning. När du skickat in returblanketten får du en första automatisk bekräftelse på att vi tagit emot din begäran.
  3. När vi läst och tagit ställning till ditt inskickade returmeddelande kommer vi att kontakta dig via e-post igen.
  4. Vänta med att skicka varan/varorna tills du fått ett e-postmeddelande från oss med ett returnummer (returbekräftelsen). Det sker när vi hunnit läsa och ta ställning till ditt inskickade returmeddelande (gäller både vid ångerrätt och vid reklamationsärenden).
  5. Packa varan/varorna som du vill returnera, med alla tillbehör, och i originalemballaget. Du kan behöva lägga ett nytt ytteremballage utanpå om originalemballaget är skadat eller i dåligt skick. Förpacka varan/varorna väl så de inte skadas.
  6. Bifoga en kopia av returbekräftelsen i returen och skicka med den till oss. Det gäller både vid ångerrätt och reklamation. I returbekräftelsen står returnumret och att vi har behandlat din begäran.
  7. Vänligen notera att du ansvarar för att varan inte skadas eller försvinner under returfrakten. Vi ber dig därför säkerställa att varan är väl emballerad och spårbar samt, om nödvändigt, försäkrad. 
  8. Spara alltid orderbekräftelsen, returbekräftelsen och andra e-postmeddelanden du fått av oss tills returen är avklarad.
  9. Returnumret är giltigt i 14 dagar och returen måste vara oss tillhanda inom dessa dagar.

OBS! Returer som skickas in utan godkänt returnummer accepteras ej. Vänta därför med att skicka varorna tills du fått ett e-postmeddelande från oss med ett returnummer (returbekräftelsen).

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.